Menu

Overordnet planlægning

Ungdomsudvalget i Tjæreborg IF er et udvalg under bestyrelsen, som har det daglige ansvar for børne- og ungdomsafdelingen i klubben. Udvalget tilstræber, at såvel trænere, ledere, forældre og spillere møder et åbent og godt socialt miljø, hvor kammeratskabet og udvikling af den enkelte spillers fodboldmæssige færdigheder er i højsædet, se også klubbens værdier og rapport om samme.

Udvalget arbejder bl.a. med at bidrage til, at de fysiske rammer, herunder materialer, er i orden, træner-/holdleder påsætning, tilmelding af hold, sociale arrangementer, uddannelse af trænerne, opdatering af hjemmeside etc.

Udvalget er også ansvarlig for kommunikationen og synliggørelsen af aktiviteter og tilbud fra Sydvestjysk Fodbold Samarbejde, som er et samarbejde mellem EfB og 56 samarbejdsklubber i hele den sydvestjyske region. Koordinere beskeder fra SFS om talenttræning, indløb med EFB, Træn med EFB, salg af sæsonkort i EFB etc. Deltager i Stormøder mellem alle SFS´s samarbejsklubber.

Udvalget er bindeleddet mellem trænerne og bestyrelsen. Hvert hold fra familiefodbold-U17/U18 har en kontaktperson fra Ungdomsudvalget, som de altid kan henvende sig til med spørgsmål, ønsker m.m.

Majken Støjer - Formand

Kontakt-info: Tlf: 28115160 ellermaiken@stoejer.com

Ansvarlig for:

- Kontaktperson for U13-U17 drenge og U13-U18 piger.
- Fordeling af træningstider indendørs og koordinering af ledige haltider
- Bindeled mellem Tjæreborg IF og SFS.

 

 Jesper Holm

 

Kontakt-info: 27647519 eller dondeepspace@gmail.com

Ansvarlig for:

- afviklingen af vores hjemmekampe i forbindelse med indendørsturneringen

- Materialer til træning

 

Marianne Rasmussen

Kontakt-info: 29125910 eller mjfr21@gmail.com

Ansvarlig for:

- Kontaktperson for U10-U12 drenge og U11-U12 piger

- Opdatering af træner/leder oversigt

- Opfølgning på børneattester 

- Fordeling af træningstider udendørs samt banefordeling

 

 Jane Christensen

Kontakt-info: 40813677 eller janeulvch@gmail.com

Ansvarlig for:

 

Ungdomsudvalget varetager følgende opgaver:

- Træner-/holdlederpåsætning

- Dommere U5-U11

- Materialer, bolde, overtrækstrøjer

- Interne trænerkurser

- Trænermøder

- afholdelse af udendørs- og indendørsstævne

-"Velkommen i klubben" for de mindste

- Kontaktperson for holdene

- Infotavle

- Opdatering af diverse oversigter

- Sociale træner-/lederarrangementer

- Hjælp ved diverse arrangementer.