Menu

Ansvarsområder

Bixen og Tiffen
Alice Christensen


Nøgler og brikker til klubhus, hallen og trænerskabe
Alice Christensen  eller henvendelse i kontortiden

Kampfordeler (11-, 7- og 5-mands udendørs)
Maiken Støjer - henvendelse på  Tlf: 28115160 eller maiken@stoejer.com

Dommerbestilling
Sort dommer                        Jessie Nielsen
Lokale dommer                    Ungdomsudvalget
 
Dommeruddannelse
Ungdomsudvalget
 
Baneansvarlig

Banevedligehold
Finn Jensen
Tonny Holden
 
Opkridtning
Simon Mathiasen - Kampfordeler er kontaktpersen
 
Materiel / bolddepot / lægetasker mm
Henvendelse i kontortiden eller jeres kontaktperson i ungdomsudvalget 

Spilledragter
Sponsorudvalget
Ønsker du eller dit firma at sponserer et sæt spillertøj kontakt da sponsorudvalget.
 
Rengøring og vask
Alice Christensen er kontaktperson
 
Kampplakater
Jessie Nielsen

Kursusformidling
Miaken Støjer
Alle kursus tilbud som klubben modtager er i holderen ved INFO tavlen. Se også kursus tilbud på jbu.dk 
TIF giver tilskud/betaler mange kurser, kontakt Maiken Støjer herom.

Kontingent
Alice Christensen

Indendørs fodbold
Ungdomsudvalget v/Jesper Holm

Kontaktpersoner til Kroket og Petanque
Alice Christensen
 
Kontaktperson til Kommunen


Kontaktperson til foreninger, fællesråd og julemesse
Flemming Nielsen

Kontaktperson til JBU/Region 4
Alcie Christensen

Sponsorer
Alle henvendelser til sponsorer varetages af sponsorudvalget

Forsendelse mm
Hans Frandsen

Kontortid
Mandage kl. 17.30 - 18.30 i marts-juni og august-oktober