Menu

Historie

Oprindelse
Tjæreborg Idrætsforening (TIF) blev stiftet i 1910 under navnet Tjæreborg Boldklub. Grundlæggeren hed Devantier. I 1930 blev Tjæreborg Boldklub slået sammen med Tjæreborg Athlet Klub, som havde boksning og brydning på programmet. Den nye idrætsklub fik navnet Tjæreborg Idrætsforening. Foreningen havde i den spæde start boldbaner i mange forskellige steder i byen. En overgang lå bane og et grundmuret klubhus nord for hulvejen, der hvor Tjæreborg Huse havde fabrikshaller.
 
I 1950 anlagdes Tjæreborg Stadion ved Stationsvej, og i 1956 blev et efter datidens forhold moderne klubhus opført ved frivillig arbejdskraft og finansieret af Tjæreborg Kommune. Dette hus måtte 20 år senere lade livet på grund af skoleudvidelsen. TIF havde dog brug for møde- og klublokaler, så i 1977 opførtes et lille træhus på lysbanen. Dette blev senere – i 1983 og i 1992/93 – udvidet, så TIF nu råder over moderne klubfaciliteter. Alt sammen tilvejebragt ved en helhjertet indsats fra medlemmer og venner af foreningen, byens firmaer samt ikke mindst lokalbefolkningens store opbakning.
 
I 2000 kunne TIF indvie Tjæreborg Fodboldstadion, som har skabt gode forhold for afviklingen af turneringskampe med sidde- og ståtribune og et salgs- og informationshus.
 
Lokalsamfundet
Udover en lang række idrætstilbud står Tjæreborg IF bag flere tiltag, som i løbet af året sætter sig præg på lokalsamfundet og samler mange mennesker. Mest omfattende er TIF’s sportsfest med et væld af aktiviteter for børn, unge og ældre. Der bydes bl.a. på fælles morgenbord, gadeturneringer, grillaften, loppemarked og meget mere.
 
I samarbejde med Esbjerg Kommune arrangerer TIF også skolemesterskaberne i 5-mands fodbold. Turneringen, som samler ca. 2000 elever fra alle 3.-10. Klasser i kommunen, afvikles på TIF’s anlæg og er strålende PR for fodboldspillet.
 
Sportsligt
TIF’s hovedaktivitet er fodbold. På det sportslige plan har TIF’s fodboldherrer som største bedrift i turneringsregi at spille sig op i serie 1 i 1993. Derudover er den største sportslige oplevelse, da foreningens fodboldherrer i 2008 spillede sig frem til landspokalturneringens anden runde, hvor man trak det lokale SAS-ligahold Esbjerg fB. Kampen endte 10-1 til Esbjerg fB, men det var en uforglemmelig oplevelse for spillere, ledere, familie og de ca. 1300 tilskuere, der mødte op på Tjæreborg Stadion. På ungdomsfronten er den største bedrift et jysk mesterskab for ynglinge i 2000 i ynglinge 3.
 
TIF er dog mere end fodbold. Af andre aktiviteter er der kroket og petanque. I 1995 kom kroketspillet for alvor til Tjæreborg, hvor der er blevet spillet ved græsarealerne ved Tjæreborg Ældrecenter. I 1997 fik TIF i samarbejde med Esbjerg Kommune anlagt kroketbaner øst for Østerkrog, hvor der også er blevet opført et klubhus. Siden 1996 er det blevet spillet kroket under TIF på banerne ved mellem Tjæreborg Ældrecenter og Kirkestien. I 2009 er dog blevet anlagt petanquebaner ved TIF’s klubhus på brovej, hvor petanqueaktiviteterne finder sted i dag.
 
Profiler
I tidens løb har hundredvis af personer ydet en stor indsats for idrætten i Tjæreborg, enten som træner, holdleder, bestyrelsesmedlem eller praktisk medhjælp ved foreningens mange aktiviteter. Det er altid svært at nævne navne, men i denne sammenhæng fortjener 5 personer, som alle er æresmedlemmer, at blive fremhævet.
 
Devantier
Klubbens stifter og første formand, Devantier, havde selvsagt stor betydning for fodboldspillets udbredelse i byen. Han fik sat spillet i faste rammer ved at leje en bane og anskaffe bluser med gult skjold.
 
Frode Nielsen
En anden dominerende skikkelse i klubbens tidlige år var Frode Nielsen, som sad som formand fra 1933 og helt frem til 1952. I denne periode ydede han en enestående indsats som spiller, træner, holdleder og leder samtidig med at han tog sig kærligt af ungdomsarbejdet.
 
Svend Pallesen
Svend Pallesen blev valgt til bestyrelsen i 1954 og overtog formandsposten samme år. Frem til 1966 var han formand, og herefter næstformand indtil 1985. Sideløbende med bestyrelsesarbejdet var han holdleder, træner og i over 25 år drivkraften i foreningens amatørskuespil. I hans formandsår blev der taget initiativ til byggeriet af TIF’s første egentlige klubhus, og han var også med, da klubhuset ved lysbanen blev bygget i 1977 og en udvidelse af dette fandt sted 6 år senere. Endelig var Svend hovedkraften i TIF’s præmiespil, som i mange år var en væsentlig indtægtskilde for foreningen.
 
Knud Thomsen
Knud Thomsen indtrådte første gang i bestyrelsen i 1958 og bestred formandsposten fra 1966-1983. I denne periode var han den person, der frem for nogen prægede TIF’s udvikling og med i alt, hvad der rørte sig i klubben – lige fra klubhusbyggeri til nedsættelse af udvalg, så arbejdet blev fordelt bedre.
 
Flemming Nielsen
I nyere tid har især Flemming Nielsen været en markant profil. Han kom i bestyrelsen som 17-årig og stoppede i 2003 som formand efter 20 år på posten og i alt 35 år i bestyrelsen. I denne periode arbejdede han utrætteligt for at forbedre vilkårene for fodbolden i Tjæreborg og var initiativtager til stort set alle tiltag i klubben – bl.a. den årlige sportsfest, et månedligt klubblad, skolemesterskaberne i 5-mands fodbold, udbygning af klubhuset og opførelsen af tribunen ved stadion. Selvom han ikke mere er medlem af bestyrelsen, har han stadigvæk sin gang i klubben og er bl.a. med til at arrangere sportsfesten.