Menu

Træner/holdledermøder

Der afholdes mindst 2 træner/holdledermøder hvert år, typisk i februar og august måned.

På disse møder gennemgås den kommende halvsæson og praktisk ting ifm. træning og kampe drøftes og besluttes. Desuden tages der emner op der er vigtige for trænerne og klubben.

Møderne afholdes af ungdomsudvalget. Der er mødepligt for alle trænere og holdledere, dels fordi det er vigtige møder og dels fordi det er vigtigt at trænere og holdledere mødes på tværs af hold og årgange.

Her er referaterne fra og med 2015:

Møde Referat
25. februar 2015  PDF