Menu

Kørsel til udekampe

Kørsel foregår som hovedregel i private biler. Der opfordres til at fordelingen af kørsel planlægges for en halvsæson af gangen. Holdlederen kan lave et kampprogram til udlevering til samtlige forældre/spilere, som skal køre.

Kun mulighed for tilskud ved lange ture

Fra TIFs side udbetales der normalt ikke kørselsgodtgørelse til forældre/spillere til udekampe, dog kan bestyrelsen dispensere fra dette efter ansøgning, hvis nogle hold har mange lange ture i løbet af sæsonen (udover 90 km tur/retur).

Hver enkelt afdeling kan aftale individuelle kørselsordninger, hvor spillerne yder bidrag til dækning af transportomkostningerne.

Færgebilletter til kampe på Fanø

Til kampe på Fanø refunderes færgebilletten. Læg pengene ud og afleverer derefter kvittering og kontonummer til vores kasserer.