Menu

Børneattest

Alle trænere og holdledere, som har med børn og unge under 15 år at gøre, skal udfylde en børneattest. Tag kontakt til Marianne Rasmussen fra ungdomsudvalget, som kan ordne det sammen med dig.

Børneattest: Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Indhentes på trænere/holdledere.