Menu

Anskaffelse af tøj

Spilletøj

Bestyrelsen har udarbejdet retningslinier for anskaffelse af spilletøj, som henvender sig primært til holdlederne. Her beskrives proceduren for hvorledes man forholder sig i forhold til sponsor, indkøb, mv.

Retningslinier: Klik her!

Prøv altid at have overblik over hvad holdet får brug for af spilletøj, da anskaffelse godt kan tage lidt tid. Det er klubbens holdning, at eksisterende tøj går i arv fra hold til hold, men bestilling af nyt spilletøj kan dog blive nødvendigt. I sådanne tilfælde skal holdet som udgangspunkt selv finde en sponsor. Det er meget vigtigt at evt. overskydende tøj afleveres til ungdomsudvalget, så et andet hold kan få glæde af det.

Træningsdragter og andet tøj:

Anskaffelsen skal altid foregå via bestyrelsent. Når det gælder trænningstøj, er det altid op til holdet selv at finde eventuelle sponsorer.

Det er vigtigt at pointere, at klubben har en aftale med Sportigan og Nike og at de derfor skal bruges. Desuden skal dragterne have TIFs logo påtrykt. Der er endvidere mulighed for at få navn på.

Klubbens træningsdragt kan ses i Klub-butik.